Den nordiske mytologi

Den nordiske mytologi er sammensat af myter og legender fra oldtidens Skandinavien og andre germanske samfund. Den centrerer omkring guder som Odin, Thor og Freyja samt væsener som jætter og dværge, lokale entiteter, heltedigtning og meget mere. Myterne beskriver skabelsen af verden, gudernes handlinger og forholdet mellem mennesker og guder. Centrale begivenheder inkluderer Ragnarok, en apokalypse, der vil ende verden og genoprette den i en cyklus. Mytologien er nedskrevet i kilder som Eddaerne og sagaerne og er en vigtig del af nordisk kulturarv. Se afsnittet Kilderne.