Spændende steder

Jellinghøjene

 Nordhøjen eller Thyras Høj er bl.a. grundet sit navn traditionelt blevet anset for at være dronning Thyras gravhøj, men er tillige blevet foreslået som værende Gorm den Gamles første begravelsesplads. 

Graven er 8,5 meter høj og 65 meter bred, og dermed Danmarks største gravhøj. Den er bygget af græstørv, sten og ler oven på en gammel bronzealderhøj. 

I højen blev der gravet et hul, hvori der skulle være et gravkammer på 6,75 meter langt, 2,6 meter bredt og 1,45 meter højt. Gulvarealet er 17,5 m². 

Den blev bygget op af 35 cm. tykke egestammer. Uden om hele kammeret blev der lagt et lag af kampesten som beskyttelse mod gravrøvere. Sydhøjen eller Gorms høj er den største bevarede grav- eller mindehøj fra Danmarks oldtid, men den er tom, den består kun af jord og græstørv, og hvorfor den blev bygget, ved vi ikke noget sikkert om, måske netop som mindehøj. 

Kong Frederik 7. forsøgte i 1861 finde kong Gorms gravkammer i sydhøjen. Højen blev gennemgravet uden at man fandt noget, udover kampesten og trærester. 

I 1941 blev der igen gravet i Sydhøjen. Denne gang blev der gravet fra toppen. En firkant på 39m x 39m med skrå vægge ned til bunden 25m x 25m. På toppen af højen blev der fundet et fundament til en stolpebygning på meget kraftige egestammer. 10 stolper på ca. 45cm. tykkelse dannede en firkant der målte 4,5 gange 6 meter. Stolperne er årringsdateret til ca. 1150, så bygningen er ca. 200 år yngre end kong Haralds højbyggeri.

 Området har været genstand for flere interessante fund. Senest i foråret 2007, hvor Vejle Museum fandt en del af en cirka 360 meter lang skibssætning samt en halvdel af et trelleborghus fra vikingetiden nord for kirkegården i Jelling. 

I de følgende år blev der påvist en meget stor palissadeindhegning, der har indrammet Jellingmonumenterne i et rombeformet område med en sidelængde på omtrent 359 meter. Rombens diagonaler skærer hinanden i en ret vinkel midt i Nordhøjen og deler området i fire ens retvinklede trekanter med sideforholdene 3 til 4 til 5, altså matematisk interessante, såkaldt pythagoræiske forhold. 

Det store bygværk kan dateres til 900-årenes anden halvdel.

Adressen er:  Jellinghøjene Thyrasvej 3 7300 Jellinge

https://natmus.dk/museer-og-slotte/kongernes-jelling/


Trelleborg ved Slagelse

Trelleborg er en velbevaret vikingeborg beliggende i nærheden af Slagelse i Danmark. Borgen blev bygget i vikingetiden, omkring 980 e.Kr., af kong Harald Blåtand og tjente som forsvarsanlæg og handelssted. Trelleborg er kendt for sin karakteristiske cirkulære form med fire porttårne og et indre gårdrum. Den er en af de bedst bevarede vikingeborge i verden og er blevet udforsket gennem arkæologiske udgravninger.Besøgende i Trelleborg kan udforske rekonstruerede bygninger og få indsigt i vikingernes livsstil og kultur. Stedet er en vigtig del af Danmarks vikingearv og tiltrækker historieentusiaster og turister, der ønsker at lære mere om denne spændende periode i Danmarks historie. 

Stedet er også kendt for sit store vikingemarked i juli med masser af formidling, handel og kampshows. Det er en meget familievenlig oplevelse.

Adressen er: Trelleborgallé 4. 4200 Slagelse.

 https://natmus.dk/museer-og-slotte/trelleborg/


Gudme, Fyn.

Gudme er et arkæologisk sted beliggende på Fyn. Vi befinder os nu i jernalderen, og Gudme menes at have tjent som både en landsby og et mødested for magtfulde herskere, men bestemt også som et "religiøst centrum" i området. Gudme var på sit højdepunkt i det 4. og 5. århundrede, da der var omkring 50 gårdanlæg inden for 1 km². Midt i det hele lå der en kæmpe hal, og fund tyder på, at det sandsynligvis har været et kultsted.

Adressen er:  Stærkærvej 1, 5884 Gudme 

http://vikingekult.natmus.dk/foerkristne-kultpladser/noeglepladserne/gudme/